របង្កើតក្រុមហ៊ុនស៊ុយអែត,កំណត់ឡើងក្រុមហ៊ុននៅស៊ុយអែតរួមបញ្ចូលសេចក្តីព្រាងអត្ថបទនៃសមាគម,ការខិតឆ្លងដែនច្បាប់ចម្លងគំរូហត្ថលេខានិងផ្សេងទៀតទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីការិយាល័យ។ មួយចំនួនជាសាធារណៈការីនីតិវិធីត្រូវតែត្រូវបានយកថែរក្សា។ ដែលតម្រូវឱ្យអប្បរមានៃមូលធន ៥០។០០០ ពៅត្រូវបានបង្កើតឡើង។ វាត្រូវតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយ៉ាងហោចណាស់មួយភាគហ៊ុននិងពីរនាយក។ សំខាន់ប្រយោជន៍ផ្តល់ដោយនេះមានទម្រង់នៃអាជីវកម្មគឺថាការទទួលខុសរបស់លោកមានកំណត់នៅក្នុងពង្រីករបស់ពួកគេរួមចំណែករដ្ឋធានី។ ចម្បងឯកសារ នៅមូលដ្ឋាននៃការដូចក្រុមហ៊ុននេះគឺជាអត្ថបទនៃសមាគមដែលរួមបញ្ចូលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុផ្ទៃក្នុងបទប្បញ្ញត្តិលម្អិតទាក់ទងភាគហ៊ុនិកនិងមូលធននិងភាពអាចរកពាក្យនៅក្នុក់លាក់ ករណី។ ក្រុមហ៊ុនរបស់សំខាន់សម្រេចចិត្តត្រូវបានយកដោយការប្រជុំទូទៅនៃភាគទុនិក។ ដូចគ្នានេះចំនួននៃភាគទុនិកគឺអនុញ្ញាតសម្រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែដំបូងរាជធានីមានដើម្បីឱ្យមាននៅហោចណាស់ ៥០០។០០០ នាពៅ។ សំខាន់ខុសគ្នារវាងពីរអង្គភាពគឺថាដោយពីរឬច្រើនជាងដៃគូដែលចែករំលែកដូចគ្នាបំណុលនិងមានដូចគ្នាគ្រប់គ្រងអំណាច។ ចំណេញគឺបែងចែកស្មើគ្នារវាងសមាជិកហើយនៅក្នុងករណីនៃការទូទាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេអាចត្រូវបានប៉ះពាល់។ គឺជាទម្រង់នៃភាពជាដៃគូបង្កើតឡើងដោយពីរប្រភេទនៃបុគ្គល៖យ៉ាងហោចណាស់មួយសមាជិកមានដើម្បីឱ្យមានទូទៅទទួលខុសនិងនៅហោចណាស់មួយសមាជិកគឺជាកំណត់មួយដៃគូ,ជាមួយនឹងទទួលខុសដើម្បីវិសាលភាពនៃការរួមចំណែករបស់គាត់ដើម្បីរដ្ឋធានី។ និងការទទួលខុសរបស់ម្ចាស់គឺគ្មាន។ វាអាចប្រើប្រាស់ចំណេញដែលចង់បានប៉ុន្តែផ្ទាល់របស់ទ្រព្យអាចត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការទូទាត់ឬការរំលាយដំណើរការ។ អាចសួរមេធាវីរបស់យើងសម្រាប់លម្អិតព័ត៌មាននិងជំនួយ។ យើងផ្តល់ជូនសេវាច្បាប់ដើម្បីពាណិជ្ជករដែលបើកចំហ នៅក្នុងផ្សេងទៀត ប្រទេសអឺរ៉ុប,ដូចជាអង្គភាពដែលនឹងផ្តល់នូវការចុះបញ្ជី។ ការចុះបញ្ជីអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ឬលើបណ្តាញតាមរយៈកម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយការស៊ុយអែតក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីការិយាល័យ។ ការចុះបញ្ជីនៅជ្ញាធរពន្ធអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅពេលដូចគ្នាការប្រើបណ្តាញកម្មវិធី,ឬនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់នៅជ្ញាធរពន្ធ។ មិនច្រើនជាងពីរខែអាចហុចមុនពេលស៊ុយអែតរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺជាផ្នែកមួយនៃកំពូលសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុប។ បរទេសពាណិជ្ជកម្មបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនេះ។ អាល្លឺម៉ង់គឺជាដៃគូសំខាន់នៅពេលដែលវាមកដល់ការនាំចូលនៅក្នុងស៊ុយអែត។ នៅតែមាន,ទេសហូឡង់,លុចសំបួនិងអង់គ្លេសគឺសំខាន់សស៊ុយអែតតំណាងពីរនៃការសរុបនៅអឺរ៉ុបចែករំលែក។ បរទេសវិនិយោគដែលចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុននៅស៊ុយអែតរួមចំណែកសរុបក្នុងស្រុកផលិតផលនៃប្រទេសនេះ,ជាមួយនឹងស្ទើរមួយភាគបីនៃការសរុបផង។ ពិភពលោកធនាគារពិតជាបានចាត់ទុស៊ុយអែតដើម្បីត្រូវបានទីបីប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការរាប់អាននិងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិ។ ការសំខាន់ដែល ជួយឱ្យប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស៊ុយអែតត្រូវបានផ្អែកលើព្រៃឈើ,ដែក,ដែកថែប,ភាគបរិក្ខា,ការករ៉ែ,កសិកម្មនិងរថយន្តម៉ូតូ។ ទោះជាយ៉ាងណាជាច្រើនបរទេសវិនិយោគចូលទៅដើម្បីឱសថនិងគីមីវិស័យ។ ខណៈពេលអឺរ៉ុបប្រទេសមានទំនោរដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការវិនិយោគនៅក្នុងស៊ុយអែត,សហរដ្ឋអាមេន្ថយការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងស៊ុយអែតក្នុងអំឡុងពេលកន្លយៈពេលនៃការពេលវេលា។ ជាមួយស្ពានខាងលិចភ្ញៀវ,អ្នកនឹង ពីការរួមគ្នា រក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិប្រឹក្សាយោបល់។ រួមគ្នាយើងនឹងអាចដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកឯកទេសជួយអ្នកតម្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមឡើងនៅក្នុងស៊ុយអែត។